Pri Tebe
cítim iba pokoj

Moja tvorba

S Tebou
to dáva zmysel

Moja tvorba

Tvoje objatie
a vietor vo vlasoch

Moja tvorba

Ani búrky sa
s Tebou nebojím

Moja tvorba
späť
ďalej
4
Asset 1 Dole